Registrace
Menu
Úvod Nezbytnosti Poppers Amsterdam Zero 24 ml

Amsterdam Zero 24 ml

poppers

Kód:  190613

Speciální směs isoamyl a isopropylnitritu se silným účinkem. Lahvička je opatřena novým nepropustným a vzduchotěsným bezpečnostním uzávěrem, který prodlužuje dobu skladování. Obsah 24 ml. Podrobný popis

Tento produkt již nelze koupit. Prohlédněte si podobné produkty.
 • Diskrétní
  nákup

 • 10 000+ hraček
  skladem

 • Doprava zdarma
  od 1 499 Kč

 • Doručení již
  za 60 minut

Zákazníci s tímto produktem kupují

Amsterdam Zero 24 ml

Amsterdam Zero 24 ml

poppers

Tento produkt již nelze koupit. Prohlédněte si podobné produkty.

Popis

Poppers Amsterdam Zero 24 ml. Čisticí prostředek na kůže. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Podezření na genetické poškození.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a veškerými dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI STYKU S OČIMA: opatrně oplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM
TIS (Toxikologické informační středisko): +420 224 919 293

ISOPROPYL NITRITE (CAS 541-42-4), AMYL NITRITE, MIXED ISOMERS (CAS 110-46-3) 1-BUTANOL, 3-METHYL- (CAS 123-51-3) PROPAN-2-OL (CAS 67-63-0)

Parametry

Kód 190613
Obsah (ml) 24
Originální název Amsterdam Zero 24 ml
Hmotnost (g) 80

Zařazeno

Gaymegastore chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 222 360 473 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty